Zowat de helft van het potentieel in deze wereld blijft op dit moment onderbenut.  De vrouwelijke helft.  Dat is niet zo verwonderlijk.  Eeuwenlang werd de wereld door mannen bestuurd en vorm gegeven.  Mannelijke kwaliteiten zoals daadkracht, doelgerichtheid en doorzettingsvermogen werden geprezen.  Vrouwelijke kwaliteiten zoals verbinden, vertragen en ontvangen waren  ondergeschikt.  De groeiende disbalans eist zijn tol in onze huidige samenleving.

 

Vrouwen moeten zich vaak aanpassen als ze willen ‘meetellen’ en over-activeren zo voortdurend hun mannelijke kwaliteiten.  Dat zij ook vanuit hun vrouwelijke eigenheid het verschil kunnen maken, raakt volledig ondergesneeuwd.  Ook mannen zijn zich vaak niet bewust van deze onuitgesproken waardenhiërarchie noch van het potentieel dat hierdoor nooit ten volle wordt aangeboord.
 

Tijdens deze ervaringsgerichte lezing wil Gil naar het hart van al dat gemiste potentieel.  Ze toont hoe groot onze collectieve blinde vlekken zijn als het gaat over gender en geeft inzicht in een nieuwe, cruciale stap naar échte gelijkheid tussen mannen en vrouwen.  Die ligt onder meer in het vérder kijken dan het man-vrouw-denken, en het bewust worden van het mannelijke en vrouwelijke in elk individu en elke organisatie.  Ze ligt ook in het zorgvuldig betrekken van mannen in elke stap van deze beweging.  Zowel mannen als vrouwen hebben immers op hun radicaal eigen manier een weg te zoeken in het ten volle erkennen van vrouwelijke kracht.

 

Aan de hand van onderzoek, literatuur en praktijkvoorbeelden licht Gil met veel bezieling haar visie toe.  Daarnaast is er ruimte voor uitwisseling en een ervaringsgericht experiment. 

m/v in balans - a speech to inspire

door Gil Renders

meer over Gil

Gil Renders richtte in 2006 haar praktijk als psychotherapeute op.  In 2013 groeide hieruit haar website en onderneming ‘Echte Leiders Dansen’, een coachingspraktijk voor authentieke communicatie en verbindend leiderschap.  De laatste jaren gaat haar aandacht uit naar de kracht en de vrijheid die ontstaat in individuen en organisaties, wanneer vrouwelijke kwaliteiten in balans worden gebracht met mannelijke competenties.  Vanuit deze nieuwe focus ontstond 2 jaar geleden ‘She & Company’.  She & Company wil bijdragen aan een gezondere m/v balans in de samenleving.  Het creëert krachtige, vrouwelijke netwerken in organisaties en bedrijven en biedt hoogstaande, vakkundig onderbouwde opleidingen en ervaringen aan.
 

www.she-and-company.be - gil@she-and-company.be
www.echteleidersdansen.be - gil@echteleidersdansen.be